กองทัพอากาศจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562

32

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) : พลอากาศตรี มนัท ชวนะประยูร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะอนุกรรมการแผนกรักบี้ฟุตบอล กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธี กำหนดการแข่งขัน ประเภทมินิรักบี้ รุ่นอายุ 7 ปี, รุ่นอายุ 8 ปี, รุ่นอายุ 9 ปี, รุ่นอายุ 10 ปี และรุ่นอายุ 11 ปี ประเภทรักบี้ฟุตบอล 7 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นอายุ 15 ปี ทีมชาย และ รุ่นอายุ 18 ปี ทีมชายและทีมหญิง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1.ประเภทมินิรักบี้ไม่นับผลการแข่งขัน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดทำเหรียญทองเพื่อเป็นที่ระลึกมอบให้กับนักกีฬาทุกคน
2.ผลการแข่งขัน ประเภทรักบี้ฟุตบอล 7 คนรุ่นอายุ 15 ปีทีมชาย
2.1 ประเภทดิวิชั่น 2 ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ชมรมรักบี้ฟุตบอลจังหวัดตราด รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี,โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
2.2 ประเภทดิวิชั่น 1 ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง, โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์จังหวัดกระบี่ นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชาย ดีพร้อม มุสิมาศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์

3.ผลการแข่งขัน ประเภทรักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 18 ปีทีมหญิง
3.1 ประเภทดิวิชั่น 2 ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนพิมายวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ราชบุรี,โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
3.2 ประเภทดิวิชั่น 1 ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได่แก่ โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี,โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาว พิยดา ตองตาลี โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวง

4.ผลการแข่งขัน ประเภทรักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 18 ปีทีมชาย
4.1 ประเภทดิวิชั่น 2 ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์จังหวัดกระบี่รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา,โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

4.2 ประเภทดิวิชั่น 1 ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ รองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี,โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ นาย พงศรัญย์ พันชำนาญ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้าน พล.อ.ต.มนัทฯ เปิดเผยว่า เราจัดมาเป็นครั้งที่ 48 โดยแต่เดิมจะจัดกันที่สนามกีฬาของโรงเรียนนายเรืออากาศ แต่ในช่วงหลังมานี้มีจำนวนทีมที่เข้าสมัครแข่งขันมากขึ้นทุกปี อีกทั้งต้องการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากลมายิ่งขึ้น ตนจึงขออนุญาต พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ขอใช้สนามธูปะเตมีย์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า 40 ทีม มีนักกีฬาทั้งหมดกว่า 700 คน จะเห็นได้ว่าบรรยากาศในสนามจะคึกคักมาก ซึ่งต้องการให้เป็นสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเม้นท์และต้องการพัฒนานักกีฬารุ่นเยาว์ให้เป็นกำลังหลักของทีมชาติต่อไปในอนาคต

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน