พระใบฎีกาวิจิตรอนุชาโต พร้อมเสิรฐเต่านินจาและกลุ่มชมรมขบวนเกวียน จำนวน 50 คน เดินทางไปเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน และมอบอุปกรณ์การศึกษา และเครื่องใช้ในครัวเรือนให้กับศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงหมู่ 3 ศรีสวัสดิ์กาญจน์

256

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. พระใบฎีกาวิจิตรอนุชาโตเจ้าอาวาสวัดรางกระต่ายรังสรรค์ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเสริฐเต่านินจา และ ลูกศิษย์ หลวงพ่อวิจิตร และชมรมกลุ่มขบวนเกวียน นำโดยคุณโป้งพร้อมทีมงาน จำนวน 50 คน ได้ออกเดินทาง จากวัดรางกระต่ายรังสรรค์ เวลา 04.00 น. พร้อม รถในขบวน 20 คัน ที่ทุกสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา และเสื้อผ้ารองเท้า รวมมูลค่า 6 หมื่นบาทนำไปมอบให้กับ เด็กนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี

ได้เปิดทำการเรียนการสอน อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ยืมใช้ทำการเรียนการสอนจากหน่วยพัฒนาสังคมพื้นที่สูง มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 3 ไร่ 2 งาน ศูนย์การเรียนรตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนมี 7 ห้องเรียน มีครูผู้สอนจำนวน 7 คนเป็นตำรวจ ตระเวนชายแดน 5 นายและ เวลา 08.00 น. พระใบฎีกาวิจิตรอนุชาโต พร้อมเสิรฐเต่านินจาและชมรมกลุ่มขบวนเกวียนเดินทางไปถึง

โดยมีครูตำรวจตชด และนักเรียนให้การต้อนรับเมื่อถึงศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงแล้วทีมงานเสริฐเต่านินจา และ กลุ่มชมรมขบวนเกวียนได้นำสิ่งของที่ นำมามอบให้กับเด็กและศูนย์การเรียนลงจากรถ ประกอบไปด้วยยารักษาโรค อาหารแห้งร่มกระเป๋า ร้องเท้าและอาหาร ที่นำมาให้เด็กๆ รับประทานมากมาย และแจกสิ่งของ ให้กะเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน ที่มาในวันนี้ หลังจากเด็กๆ และผู้ปกครองของนักเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงรับประทานอาหารเสร็จแล้ว

ครูศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงได้มากราบขอพรและกล่าวขอบคุณพระใบฎีกา วิจิตร อนุชาโตและเสริฐ เต่านินจาและทีมงานและคณะชมรมขบวนเกวียนที่ได้นำสิงของมามอบให้แก่เด็กและเลี้ยงอาหารเด็กและผู้ปกครองนักเรียนในครังนี้และพระ ใบฎีกาวิจิตรอนุชาโต ยังมอบเงิน ให้แก่เด็กๆ นักเรียนจำนวน 65 คน เพื่อให้เด็กๆ นำไปใว้สำหรับใช้จ่ายในครั้งนี้ด้วยหลังจากเลี้ยงอาหาร และแจกสิ่งของเสร็จแล้ว พระใบฎีกาวิจิตรอนุชาโต เจ้าอาวาส วัดรางกระต่ายรังสรรค์ และเสริฐ เต่านินจา คณะชมรมขบวนเกวียนจึงเดินทางกลับ

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/รายงาน