เฟ้นหาพระดี-คนดี เพื่อเชิดชู “ความดีไม่มีวันดับสูญ”

45

สภาพปัญหาของสังคมปัจจุบัน ที่ถูกสะท้อนภาพให้เห็นทางสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อโซเชียล ที่สามารถเข้าถึงผู้เสพข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ต่างก็รับรู้อย่างเท่าเทียมกันว่า สังคมสงฆ์หรือที่นิยมเรียกกันว่า “แวดวงสงฆ์” ก็มีพฤติกรรมเลวร้ายไม่น้อยไปกว่าสังคมชาวบ้านที่ถือศีลห้าไม่ครบ..!!

สังคมไทยที่เคยได้ชื่อว่า เป็นสังคมแห่งรอยยิ้ม หรือ “ยิ้มสยาม” ที่ชาวไทยรู้สึกปลาบปลื้มกันมาช้านาน ก็กลับกลายเป็นสังคมแห่งความรุนแรงโหดร้าย เหตุความรุนแรงบางครั้งเพียงแค่มองหน้าสบตา หรือกดแตรรถส่งสัญญาณเตือนตามหลักสากล ก็พาให้เกิดเหตุทำร้ายทำลายกันอย่างอย่างโหดเหี้ยม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สังคมแห่งรอยยิ้มที่เคยมีมาอย่างช้านาน ปัจจุบันแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วในสังคมไทย

เมื่อหันมามองแวดวงสงฆ์ ในฐานะ “ผู้นำทางจิตวิญญาณ” ปัจจุบันก็เห็นมีแต่ข่าว พระตั้งวงดื่มเหล้าเมาปลิ้นคาผ้าเหลือง , พระมั่วสีกาคากุฏิ , พระทุจริตเงินทอนวัด , พระขับรถซิ่งประสบอุบัติเหตุสยอง , พระนุ่งห่มรุ่มร่ามเดินเรี่ยไรตามสถานที่ต่างๆ แม้กระทั่งพระระดับมหาเปรียญไลฟ์สดเป็นพีอาร์โฆษณาสินค้าแข่งขันทางธุรกิจ ฯลฯ

ทางด้านการเมืองการปกครอง ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น พฤติการณ์ที่ถูกเผยแพร่ออกมาทางสื่อต่างๆ ก็ไม่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีที่มีคุณธรรมให้กับผู้คนในสังคมไทยได้เลย ขอบอกตามตรงว่า “ทิดโมทย์” ตระหนักถึงความเสื่อมทรามเหล่านี้มากๆ และคิดหาหนทางที่จะฟื้นฟูให้กลับมาดีงามเหมือนเช่นอดีตมาโดยตลอด

ดังนั้น ในการก่อตั้ง สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม (ส.พ.ส.) คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งจึงระบุวัตถุประสงค์ต่อนายทะเบียนว่า 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการทำความดี ให้คนในสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรม 2.เผยแพร่ นำเสนอข่าวสารของพระพุทธศาสนา ศาสนธรรม ศาสนกิจ หรือข่าวสารที่สร้างสรรค์ และกิจกรรมวิถีพุทธต่างๆ ของคณะสงฆ์ ศาสนสถาน และองค์กรทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคมประเทศชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.นำเสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตอันดีงาม ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพของสมาชิก และประชาชนทั่วไป 4.สร้างสรรค์และปลูกจิตสำนึกให้คนในชาติมีความรัก ความสามัคคี ต่อสถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี และสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในสังคม 5.ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์ดังข้างต้นนี้ หากได้นำมาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมทรามของสังคม ทั้งสังคมสงฆ์และสังคมชาวบ้านอย่างจริงจัง ให้ได้เห็นเป็นรูปธรรม จับต้องได้ “ทิดโมทย์” ก็เชื่อเหลือเกินว่าอย่างน้อยก็สามารถฟื้นฟูสภาพที่ตกต่ำให้ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง

พระดี คนดี ต้องได้รับการยกย่องเชิดชู เพื่อให้ความดีนั้นไม่มีวันดับสูญ

ส่วนพระไม่ดี คนไม่ดี แม้กรรมยังตามไม่ทัน แต่ก็ไม่พ้นต้องถูกสังคมพิพากษา !!

…ทิดโมทย์