SYS จัดงานสัมมนา “Innovation of Steel building at EEC Academy 2”

52

นายสยมภู เฮนะเกษตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการส่วนขายโครงการและบริการเทคนิค บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Innovation of Steel building at EEC Academy 2” ณ อาคาร EEC Academy ให้แก่วิศวกรและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมในงานสัมมนา โดยมี นายเกชา ธีระโกเมน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ให้การต้อนรับ ซึ่งงานสัมมนาได้รับเกียรติจาก ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม (ที่ 1 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจีเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายด้านการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก EEC Academy 2 และ นายเรียงศร เตชะศิริวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง บริษัท อีอีซี ลินคอล์น สก็อตต์ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายด้านการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็ก EEC Academy 2 จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมอาคาร EEC Academy 2 ซึ่งมีการใช้งานเหล็ก SYS เป็นโครงสร้างหลักทั้งอาคาร