นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆมาประกอบถุงยังชีพ

9

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจากประชาชน และจากไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ร่วมสนับสนุน มาร่วมบริจาคให้กับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประกอบด้วย ถุงยังชีพ 1,000 ถุง น้ำ 500 แพ็ค น้ำยาล้างห้องน้ำสูตรฆ่าเชื้อ 20 ลัง น้ำยาล้างห้องน้ำสูตรขจัดสนิม 20 ลัง เสื้อ 28 ถุง ถุงละ100ตัว