“ประภัตร” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน หญ้าแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคอีสาน

22

“ประภัตร” ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนมอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน หญ้าแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคอีสาน พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานเลี้ยงโคขุนหลังน้ำลด ชี้รายได้ดี รายละ 5 ตัว ผลตอบแทน 40,000-50,000 บาท ภายใน 120 วัน ระบุมีเกษตรกรให้ความสนใจจำนวนมาก

วันที่ 21 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย
ให้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการให้ความช่วยเหลือ พบปะและเยี่ยมเยือน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย จำนวน 1,000 คนและจุดอพยพสัตว์พื้นที่อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 300 คน จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยอธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 และนายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ได้ร่วมคณะติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ซึ่งได้ทำการมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน จำนวน 200 ชุดและหญ้าแห้งสำหรับโคกระบือ จำนวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ในการนี้ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวแสดงความห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อน และให้แนวทางเลือกอาชีพเลี้ยงโคขุน รายละ 5 ตัว มีผลตอบแทน 40,000-50,000 บาท ภายใน 120 วัน ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจจำนวนมาก