ดารานักแสดง ปุ๋ม ปนัดดา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม

12

วันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี จากดารานักแสดง ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และคณะ นอกจากนี้ยังมีประชาชน มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังวัดอุบลราชานีและต่างจังหวัดนำถุงยังชีพ สิ่งของบริจาค มอบให้กับจังหวัด ที่ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี กันอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ทีทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ เยี่ยมให้กำลังประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ชุมชนวัดบูรพา 2เทศบาลนครอุบลราชธานีจุดพักพิงชั่วคราวศาลาประชาวารินชำราบ และลงเรือเยี่ยม มอบถุงยังชีพ ประชาชนที่พักภายในบ้านชุมชนกุดปลา อำเภอวารินชำราบ

และในวันนี้ระดับในแม่น้ำมูลอยู่ที่สถานี M7 มีแนวโน้มลดลง จากเมื่อวาน 11 ซ.ม.ลดลงจากระดับสูงสุด1 เมตร แต่ยังมีพื้นที่เฝ้าระวัง 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอ สว่างวีระวงศ์ ส่วนระดับแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงต่างกัน 4 เมตร 18 ซ.ม. ซึ่งส่งผลดีต่อการผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำโขงได้สะดวก