คุยด้วยคน

34

นักท่องเที่ยวผู้ใจบุญตามวัดผวาในวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน ทุกวันนี้เต็มไปด้วยพวกซ่องสุมก่อกวนเต็มวัดบางคลาน
ทิดโมทยฺ์ … กลุ่มพวกนี้ คงมีผู้ใหญ่หนุนหลัง ถึงปักหลัก กลัว พระรักษาการและกรรมการชุดใหม่ ตรวจสอบ เจออะไร…!!
ความเจริญจะเข้าวัดเข้าหมู่บ้าน กับมาเจอพวกอันธพาล มาร
ศาสนา กฎหมาย กลัวกฎหมู่
ฝากผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง สั่งการมาด้วย
ทิดโมทย์ .. ว่ารองให้ พระรักษาการ และ กรรมการ ชุดใหม่บริหารก่อน จะดีไม

…ทิดโมทย์