กปน.ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562

16

กปน.ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานภารกิจของรัฐวิสาหกิจให้ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไป

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.09 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายรัฐบาล พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการบริหารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานฝ่ายรัฐวิสาหกิจ และนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ในฐานะประธานฝ่ายแรงงาน ในงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562

ซึ่งจัดโดย สรส.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฐานะ “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” และเทิดพระเกียรติต่อพระองค์ท่านในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบประกาศให้เป็น “วันรัฐวิสาหกิจไทย” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 แสดงถึงการสืบสานภารกิจของรัฐวิสาหกิจให้ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไป

สำหรับกิจกรรมในงานดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีพราหมณ์ บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การกล่าวราชสดุดี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 โดยประธานในพิธี ทั้ง 3 ฝ่าย การถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ของหน่วยงานต่างๆ โดยนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะผู้แทน กปน. และนายสมภพ ปานสวัสดิ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง (สร.กปน.) ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ การถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 9 รูป เป็นต้น