“ศรีวราห์”มอบ คำภีร์ ข้อกฏหมาย ปราบพวกรุกทำลายป่า ให้ตำรวจ ภูธร ภ.3

14

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2562 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3(ศฝร.ภ.3)ต.จอหอ อ.เมือง จว.นครราชสีมา พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. (มค.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช รอง ผบช.ส., พล.ต.ต.ณัฐธแก้ว เมตตามิตรพงศ์ ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.ไพบูลย์ เจียมนุกูลกิจ (นายแพทย์ สบ.6), พ.ต.อ.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค รอง ผบก.กระบี่ (ช่วยราชการ สง.รอง ผบ.ตร.) ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่ออตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ และเป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติฯ” ในขณะเดียวกัน ได้ทำพิธีเปิดห้อง “รังสิพราหมณกุล” พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ด้านหน้าที่อาคารศูนย์สืบสวน บช.ภ.3 โดยมี รอง ผบช.ภ.3 และ พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผบก.สส.บช.ภ.3, พล.ต.ต. ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 3, พล.ต.ต. วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ

ต่อมา รอง ผบ.ตร.ได้เดินทาง ห้องประชุมภ.จว.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยม ประชุมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทั้งยังได้มอบพระเครื่อง ให้กับข้าราชการที่เข้าประชุม โดย รอง ผบ.ตร.ได้กำชับให้ข้าราชตำรวจที่รับผิดชอบด้านการจราจร ช่วยกันป้องกันมิให้เกิดการติดขัดในจุดเดิมๆช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ให้บังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งได้ย้ำให้เร่งสำรวจผิวจราจรที่ถูกนำท่วมชำรุด รีบประสานรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจร

พล.ต.อ.ศรีวราห์ ได้กล่าวถึง “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญ กับปัญหาด้านการทำลายทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกแผนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวล้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีกำหนดให้หน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายถือเป็นการป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกค้นหนีซึ่งเป็นหนำที่โดยตรงของสำนักงานตำรจแห่งชาติในการดำเนินคดีกับผู้กระทำตามกฎหมายจริง กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดกฏกระทรวงมติณะรัฐนตรีที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก
และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำเฉพาะในปีนี้ พศ.2562 มีกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยกรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผล
บังคับใช้ในปัจจุบันและที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลายฉบับสำนักงานตำรจแห่งชาติได้ตระหนักถึงกรณีดังกล่าวจึงได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละกองบัญญชาการจัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปรบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรี้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อพื่อให้ผู้ปฏิบัติ มีความรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

รอง ผบ.ตร.กล่าวอีกว่า ในอดีตที่เคยปฏิบัติราชการทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยในตำแหน่งผู้กำกับการขณะนั้นสืบสวนภาค 3 มีฐานะเป็น กองกำกับการแต่ปัจุบันได้ยกฐานะเป็น กอง
บังคับการแล้ว ขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้ให้เกียรตินามสกุล “รังสิพ
ราหมณกุล” เป็นชื่อห้องปฏิบัติ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง จริญกว้าหน้าที่ในหน้าที่ราชการ