ส่งออกไทย ดิ่งเหว -4% เหตุจากสงครามการค้า ค่าเงินบาทแข็ง “ข้าว” หนักสุดส่งออก -44.7%

11

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกไทย เดือนสิงหาคม มีมูลค่า 21,915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และถือว่าติดลบเป็นเดือนที่ 6 จากการส่งออกที่มาทั้งหมด 8 เดือนส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 19,862 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบร้อยละ 14.6 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 2,053 ล้านบาท

สาเหตุที่การส่งออกขยายตัวติดลบ เป็นผลจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซึ่งผลของสงครามทางการค้าทำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตามไปด้วย เช่น ตลาดอาเซียนติดลบ 23.9% เอเชียใต้ ติดลบ 20% อินเดีย 18% จีน 2.7% กลุ่มสินค้าที่ขยายตัวลดลง เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

แต่ที่น่ากังวลมาก คือการส่งออกข้าว ลดลงมากถึง -44.7% ไม่ใช่แค่สาเหตุจากเศรษฐกิจโลกแล้ว ยังเจอปัญหาค่าเงินบาทแข็ง ทำให้ข้าวไทย แพงกว่าคู่แข่ง คาดว่าปีนี้ คงส่งออกข้าวไม่ถึง 10 ล้านตัน

สนค.ประเมินว่าการส่งออกในปีนี้ จะขยายตัวร้อยละ 0 โดยเชื่อว่าสหรัฐยังไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนส่วนที่เหลือ ในช่วงที่เหลือของปีเพราะจะกระทบกับการบริโภคในประเทศที่ใกล้เทศกาลคริสมาส

หากประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาสงครามการค้านับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว มาถึงปัจจุบันส่งผลให้การส่งออกติดลบแล้ว 0.58%