วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2020

เด่นในสัปดาห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศึกษาดูงานการปลูกกระท่อมในพื้นที่ควบคุม จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมศึกษาดูงานการปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมในพื้นที่ได้รับอนุญาตครอบครองกระท่อม ณ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นักวิชาการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่กว่า 500...

เรื่องล่าสุด